KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamız müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

 • Ürün ve çevre ile ilgili olarak ulusal/uluslararası yasal yükümlülükleri ve kalite standartlarının gereklerini yerine getirmek,
 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar olan süreçte; kalite, maliyetler ve teknolojideki iyileşmeyi sürekli hale getirmek,
 • Süreçleri yalınlaştırmak ve iyileştirmek,
 • Müşterilerimizi doğru anlamak ve beklentilerini fazlası ile karşılamak,
 • Ürün ve hizmette tam güvenilirliği sağlamak ve sürekli kılmak,
 • Enformasyon ve üretim teknolojilerini izleyerek kendi teknolojimizi oluşturmak,
 • Tedarikçi kalitemizi yükseltmek için çalışmalar yapmak,
 • Çalışanların motivasyonlarını arttırarak şirket hedefleri ile bütünleşmelerini sağlamak,
 • Müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve çevreyi olası risklerden korumaktır.

Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler

 • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat ve yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,Fidancılık yaparak çevreye doğaya saygı duymak ve Yeşil Ormanlarımızla Türkiyemizi Ve Dünyamızı Doğa İle Kurtarmak. 
 • Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat ve yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,
 • Çevresel sorumluluk duygusunu  Es Home  bünyesindeki tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize gerekli eğitimlerle aşılamak
 • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için düzenli ve periyodik olarak incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici faaliyetler başlatmak ve sürekli iyileştirmeye açık olmak.